Úvod

Mnozí z nás jednou dospějí do okamžiku, kdy si začnou pokládat otázky spojené s vlastní minulostí. Odkud pocházíme? Jaké jsou naše kořeny? Žijí někde příbuzní, o kterých nemáme sebemenší tušení? V některých rodinách se vyprávějí příběhy o původu některého z našich předků, ale nikdo neví, zda to tak skutečně bylo. Při pátrání po svých předcích je možné nalézt odpovědi na mnohé otázky týkající se našeho původu.

Chcete-li se vydat pátrat po Vašich předcích, rád Vám toto setkání zprostředkuji a nabízím své služby.